Budowanie poczucia własnej wartości

28 Lutego 2014 odbył się warsztat "Budowanie poczucia własnej wartości". Notatki z warsztatów:„Poczucie własnej wartości to postawa, a postawę można zmienić”

Poczucie własnej wartości jest budowane od narodzin, ogromną rolę odgrywa wychowanie
i to, co przekazali nam rodzice. Warto jednak pamiętać, że jeśli nie udało nam się zbudować odpowiedniego poczucia własnej wartości, to można je zmienić i nad nim pracować. Kiedy jesteśmy dorośli, mamy wpływ na nasze zadowolenie z życia i  jesteśmy za siebie odpowiedzialni. William James definiuje poczucie własnej wartości jako „poczucie pewności siebie, które wypływa ze stosunku naszych rzeczywistych sukcesów do naszych aspiracji”, zaś według Zimbardo, poczucie własnej wartości to uogólniona ocena własnego „ja”.

Warto przyjąć założenie, że poczucie własnej wartości jest indywidualną oceną samego siebie – fałszywą lub prawdziwą. Decyduje ono o tym, jak się czujemy i co myślimy. Jeśli jest niskie, to odbiera nam odwagę i chęć do działania. 

Na poczucie własnej wartości mają wpływ takie czynniki jak: 
  • samoakceptacja
  • asertywność
  • umiejętność stawiania granic
  • pozytywne przekonania na swój temat
  • świadomość swoich wartości i potrzeb
  • cele życiowe. 

Zwiększanie „wglądu”, poszerzanie świadomości i praca nad sobą, mogą nam pomóc w kształtowaniu swojej samooceny. Pomniejszanie naszej wartości nie służy ani nam, ani otoczeniu.

Zbyt wysoka samoocena jest tak samo destrukcyjna, jak niskie poczucie własnej wartości. Według Michała Pasterskiego, zdrowa samoocena to „stan,  w którym znamy siebie dobrze i czujemy się świetnie we własnej skórze, wraz ze wszystkimi wadami i zaletami, które mamy. Sposób patrzenia na siebie osoby o zdrowej samoocenie można opisać następująco: „Znam swoje wady i akceptuję je. Znam swoje zalety i doceniam je.”

„Porównując się z innymi możesz stać się próżny lub zgorzkniały, zawsze bowiem znajdziesz lepszych lub gorszych od siebie.” Desiderata.

Poczucie własnej wartości można potraktować jako „narzędzie”, które pomaga nam w życiu. Wiedza psychologiczna pomaga nam w lepszym rozumieniu siebie, gdyż wiele mechanizmów jest  wspólnych dla ludzi z danej kultury. Na drodze pracy nad sobą, nierzadko odkrywamy, że  „mamy tak samo jak ktoś inny”. Samoocena jest postawą, którą można zmienić. Asertywność, w tym stawianie granic, rozpoznawanie własnych potrzeb, wartości i zdystansowane spojrzenie na relacje z najbliższymi, mogą być kluczem do zdrowego zrozumienia siebie. Może się tak zdarzyć że pracując nad sobą i uzyskując przez to wgląd, przeżywamy trudne emocje. To zupełnie normalne
i warto sobie na to pozwolić, gdyż stanowi to ważną część nas samych. 

Abraham Maslow stworzył piramidę potrzeb człowieka. Na samym dole piramidy, znajdują się potrzeby fizjologiczne. Po nich jest potrzeba bezpieczeństwa, afiliacji, szacunku i uznania oraz na samym szczycie – potrzeba samorealizacji. Zupełnie naturalne jest to, że jeśli nie zaspokoimy niższej potrzeby, to ciężko nam realizować wyższą. Obrazowo mówiąc, jeśli na przykład nie zaspokoimy podstawowych potrzeb fizjologicznych, to ciężko będzie nam realizować na przykład potrzebę afiliacji (przynależności). Poznając siebie i rozumiejąc siebie samego, stajemy się lepszymi ludźmi, wzbogacamy nasz wewnętrzny świat i jesteśmy w stanie więcej dać innym.


"W miarę dojrzewania uczuciowego wzrasta potrzeba dawania.” Antoni Kępiński.

Dbaj o poczucie własnej wartości

Codziennie rano po przebudzeniu zastanów się:
- co mogę dla siebie dziś zrobić, co sprawi mi przyjemność?
- czy wydarzyło się wczoraj coś dobrego z czego jestem zadowolony? 
- czy mam w sobie coś co lubię?
pomyśl o trzech przyjemnych rzeczach, sytuacjach, wspomnieniach, planach na przyszłość

Spoglądając rano w lustro postaraj się znaleźć w sobie jedną pozytywną rzecz np.
kształt / kolor brwi, nosa, oczu, twarzy, ust
- cera
- zgrabna figura

Obserwuj swoje zachowanie i myśli. Zastanów się w jaki sposób się traktujesz, czy myślisz o sobie pozytywnie czy negatywnie.Comments

Popular Posts